bisikletimVben HASHTAG YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

 • 1 – Instagram Vestel sayfası üzerinden gerçekleştirilecek olan yarışmamız 02.05.2016 (Saat:14:00)- 16.05.2016 (Saat:14.00) tarihleri arasında Vestel A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.
 • 2 – Katılımcılardan, Instagram hesapları üzerinden, bisikletli fotoğraflarını, bisiklet sevgilerini anlatan mesajlarıyla birlikte paylaşmaları istenecektir. #BisikletimVben hashtagi ve @Vestel yazarak Instagram’dan paylaşan katılımcılar yarışmamıza katılım göstermiş olacaklardır.
 • 3 - Yarışma sonunda, Instagram’dan paylaşan takipçiler arasından sevgisini en iyi anlatan katılımcıya, @kirmizibisikletim’li jürinin kararırıyla, Venus V3 hediye edilecektir. Yine jürinin kararı ile 2. ve 3. ‘ye ise Mix&Go Blender hediye edilecektir.
 • 4 - Yarışma sonunda kazanan kişiden direkt mesaj yoluyla iletişime geçilecektir. Bu mesajda kazanandan istenecek ad-soyad ve iletişim bilgilerinin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Vestel A.Ş. sorumlu değildir.
 • 5 - Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, yarışma katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumda katılımcı herhangi bir hak iddia edemez. Vestel A.Ş. katılımcıların yarışmaya katılım uygunluğunu doğrulama ve yarışmaya katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.
 • 6 – Kazanan katılımcılar, 23.05.2016 tarihinde https://instagram.com/vestel sayfası üzerinden duyurulacaktır.
 • 7 - Yarışma katılım ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. Katılım için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.
 • 8 - Vestel A.Ş. ve Project House çalışanları yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez ve Vestel A.Ş’nin bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
 • 9 - 18 yaşından küçükler yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmez.
 • 10 - Yarışmaya yurt dışından katılımda bulunanlar, ödül kazanamazlar.
 • 11 - Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan ya da ahlaka mugayır içerikler kullanan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, Vestel A.Ş yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkına sahiptir.
 • 12 - Yarışma neticesinde belirlenecek katılımcının, isiminin https://instagram.com/vestel sayfası aracılığıyla açıklanmasını kabul etmiş olurlar.
 • 13 – Vestel A.Ş. yarışma Katılım Koşulları’na uygun davranıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.
 • 14 - Yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Vestel A.Ş. her türlü kayıtları esas alınacaktır.
 • 15 - Yarışmaya katılan herkes, yarışma şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların yarışma şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, yarışma beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran Vestel A.Ş. tarafından yapılacaktır. Vestel A.Ş. bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.
 • 16 – Katılım Koşulları’nın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
 • 17- Bu kampanya 02.05.2016 (SAAT:00.01)- 16.05.2016 (SAAT:23.59) tarihi arasında Vestel Ticaret A.Ş. tarafından MPİ’nin 27.04.2016 tarih ve 24951361-255.05.02/1090-3531 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından kapsam dışı bırakılmıştır.